Rejestracja

Komitet Naukowy Sympozjum KRAB14

  • prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst, PW, Wydział Fizyki (Przewodniczący)
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech, AGH, Katedra Telekomunikacji, 
  • prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk, IGHZ PAN, 
  • dr inż. Zygmunt Krasiński, KPK, IPPT PAN, 
  • mgr inż. Paweł Poneta, TAURON, Polska Energia S.A.

Partnerzy


  

Patronat honorowy


JM Rektor Politechniki Warszawskiej, Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Patronat honorowy

Miejsce i data

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
ul. Rektorska 4
00-614 Warszawa
3-4 listopada 2016
 

Ważne terminy

28.10.2016
Zamknięcie rejestracji

3-4.11.2016
Sympozjum