Rejestracja

XIV Sympozjum
Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB)
3-4 listopada 2016, Politechnika Warszawska

Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE (www.krab.edu.pl) serdecznie zaprasza do udziału w XIV Sympozjum KRAB, którego współorganizatorem i gospodarzem będzie Politechnika Warszawska. Sympozjum odbędzie się 3-4 listopada 2016 r. w Gmachu Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, ul. Rektorska 4, Warszawa.

Z uwagi na duże zainteresowanie uczestnictwem w Sympozjum rejestracja została przedłużona do dnia 28.10.2016 do godziny  13:00.

Sympozjum poświęcone będzie projektom badawczym prowadzonym w ramach Horyzontu 2020 ze szczególnym uwzględnieniem:
1. Projektów Europejskiej Rady Nauki (ERC) (Wybrane informacje o Projektach ERC są tutaj)
2. Projektów Akcji Marii Skłodowskiej-Curie

Spodziewamy się, że w Sympozjum weźmie udział około 100 uczestników: naukowców, przedstawicieli m.in. następujących Instytucji:
- Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE
- Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN

W trakcie Sympozjum przewidziane są m.in. wystąpienia dziesięciu laureatów grantów ERC oraz kilkunastu koordynatorów i partnerów projektów Marii Skłodowskiej-Curie (RISE, ITN, IF i innych). Program Sympozjum dostępny jest tutaj.

Materiały z poprzedniego Sympozjum KRAB są dostępne na stronie Stowarzyszenia http://krab.edu.pl

Koszt uczestnictwa wynosi 250 zł (obejmuje posiłki oraz bankiet, nie obejmuje podróży i zakwaterowania). Przepraszamy, że w tym roku uczestnictwo w Sympozjum wymaga opłaty, ale z uwagi na zmianę przepisów dotyczących kosztów pośrednich w Programie Horyzont 2020 dysponujemy znacznie mniejszymi funduszami. # Z przyjemnością zawiadamiamy, że Sympozjum otrzymało dofinansowanie, które pozwala na zwolnienie z opłaty konferencyjnej. Prosimy o wpisywanie na formularzu rejestracyjnym w polu UWAGI informacji, czy chce Pani/Pan być zwolniony z opłaty. Dla prelegentów i gości zaproszonych uczestnictwo w Sympozjum jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Bankiet Sympozjum planowany jest na 3 listopada o godzinie 19:10.

Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc parkingowych dla prelegentów i gości zaproszonych. Zainteresowane osoby prosimy o podanie numeru rejestracyjnego, marki i koloru samochodu w Uwagach formularza rejestracyjnego.

3 listopada o godz. 17:20 odbędzie się również otwarte Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KRAB. Proponowany porządek obrad jest tutaj

Zapraszamy do rejestracji oraz do zgłaszania wystąpień na Sympozjum w trakcie Sesji plakatowych.

Tytuły ewentualnych plakatów prosimy podawać na formularzu rejestracyjnym w polu Uwagi.

Serdecznie zapraszamy!
prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst
Prezes Zarządu KRAB

Partnerzy


  

Patronat honorowy


JM Rektor Politechniki Warszawskiej, Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Patronat honorowy

Miejsce i data

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
ul. Rektorska 4
00-614 Warszawa
3-4 listopada 2016
 

Ważne terminy

28.10.2016
Zamknięcie rejestracji

3-4.11.2016
Sympozjum