Rejestracja

Proponowany Program Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego KRAB


3 listopada  2016, godz. 17:20  Gmach Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej,ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa  


1. Przyjęcie porządku obrad 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej 
5. Głosowanie nad przyjęciem dra Andrzeja Siemaszko na członka honorowego KRAB  
6. Sprawozdanie Zarządu KRAB  za okres 17 maja 2013–3 listopada  2016
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KRAB-a
8. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu KRAB-a
9. Dyskusja nad Programem Stowarzyszenia, w tym powołanie Oddziałów  Regionalnych KRAB 
10. Przyjęcie uchwał na temat działalnosci Stowarzyszenia 
11. Wybór Zarzadu KRAB-a na kadencje 2016-2019
12. Wybór Komisji Rewizyjnej KRAB-a na kadencję 2016-2019
13. Zamknięcie Zebrania

Partnerzy


  

Patronat honorowy


JM Rektor Politechniki Warszawskiej, Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Patronat honorowy

Miejsce i data

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
ul. Rektorska 4
00-614 Warszawa
3-4 listopada 2016
 

Ważne terminy

28.10.2016
Zamknięcie rejestracji

3-4.11.2016
Sympozjum