Rejestracja

Partnerami Sympozjum KRAB14  są: Politechnika Warszawska, w tym Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW


Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE


Biuro ds. Doskonałości  Naukowej PAN 

Partnerzy


  

Patronat honorowy


JM Rektor Politechniki Warszawskiej, Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Patronat honorowy

Miejsce i data

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
ul. Rektorska 4
00-614 Warszawa
3-4 listopada 2016
 

Ważne terminy

28.10.2016
Zamknięcie rejestracji

3-4.11.2016
Sympozjum