Rejestracja

Kontakt

Biuro organizatora
XIV Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB)
krab@if.pw.edu.pl
tel. +48 22 234 71 33

Prof. Janusz Hołyst
Politechnika Warszawska
Wydział Fizyki
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
 

Partnerzy


  

Patronat honorowy


JM Rektor Politechniki Warszawskiej, Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Patronat honorowy

Miejsce i data

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
ul. Rektorska 4
00-614 Warszawa
3-4 listopada 2016
 

Ważne terminy

28.10.2016
Zamknięcie rejestracji

3-4.11.2016
Sympozjum